Ochrana osobních údajů & užití cookies

Tyto www stránky („Stránky“) jsou provozovány Chevrolet Europe GmbH. (“Chevrolet”).

Duševní vlastnictví

Všechny materiály zveřejněné na webové stránce společnosti Chevrolet jsou duševním vlastnictvím Chevroletu a nesmí být používány bez výslovného souhlasu Chevroletu. Tyto materiály není možné kopírovat ani reprodukovat s výjimkou rozsahu nezbytného pro on-line prohlížení těchto materiálů. Bez ohledu na shora uvedené si můžete celé stránky vytisknout pro svou osobní potřebu. Příležitostně budete mít možnost stáhnout si z našich webových stránek pro své vlastní použití pozadí obrazovky, spořiče obrazovky a další materiály.

Propojení na webovou stránku

Přejete-li si používat odkaz na webovou stránku, tento odkaz musí být na domovskou stránku.

Přesnost informací na této webové stránce

Informace na této webové stránce jsou určeny pro zákazníky Chevroletu v České republice a nemusí platit v jiných státech. Vyvineme veškerou přiměřené úsilí k tomu, abychom zajistili přesnost a aktuálnost této webové stránky. Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit informace týkající se specifikací produktů (zejména cen, barev, informací o dostupnosti produktů, zvláštních či limitovaných nabídkách). Ohledně aktuálních specifikací produktů ve vašem státě se prosím obraťte na svého autorizovaného prodejce Chevrolet.

Co děláme s informacemi, které nám poskytnete

Chevrolet se stará o ochranu vašich osobních údajů. Chevrolet nebude shromažďovat žádné osobní informace, které by vás mohly identifikovat, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa (dále jen "Osobní údaje"), pokud nám je neposkytnete dobrovolně, nebo pokud tak nejste povinni učinit dle kogentních ustanovení zákona. Poskytnutím svých Osobních údajů a zaškrtnutím kolonky níže souhlasíte s tím, že Chevrolet bude shromažďovat a zpracovávat vaše Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu a pro níže uvedené účely. Veškerý sběr, užití nebo ukládání vašich Osobních údajů bude probíhat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pokud si nepřejete, aby byly shromažďovány vaše Osobní údaje, prosím neposkytujte je.

Chevrolet nebude bez vašeho předchozího souhlasu sdílet vaše Osobní údaje s třetími osobami pro jejich samostatné použití. Chevrolet by rád užíval vámi poskytnuté informace k tomu, abyste byli informováni o nových produktech, službách, speciálních nabídkách, a pro účely hodnocení a zlepšení našich služeb, které zákazníkům poskytujeme. Vaše Osobní údaje mohou být užity anebo sděleny pouze pro tyto účely přidružených společností Chevrolet, maloobchodníků a poskytovatelů služeb společnosti Chevrolet, kteří se podílejí na zpracování vašich Osobních údajů, včetně jejich ukládání. Některé z těchto subjektů mohou mít sídlo mimo Evropskou unii, budou však smluvně vázány společností Chevrolet, aby vždy zachovávaly mlčenlivost ohledně vašich Osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby vaše Osobní údaje byly užívány pro marketingové účely nebo pokud si nepřejete dostávat jakékoliv další informace, zaškrtněte prosím před uvedením svých Osobních údajů příslušnou kolonku ve spodní části formulářů na webové stránce.

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, máte právo přístupu k informacím (Osobním údajům), které jsou o vás uchovávány. Máte také možnost kdykoliv po udělení souhlasu se zpracováním vašich Osobních údajů vzít již udělený souhlas zpět. Obě tato práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat, jak je uvedeno níže.

Elektronická komunikace

Abychom vám mohli zasílat informace, které splňují vaše požadavky a zájmy, do obsahu našich emailů je zahrnuto tzv. “kliknutí přes URL”. Kliknutí přes URL nám umožňuje sledovat a sbírat takové informace jako jsou informace o tom, zda jste otevřeli email a na které odkazy v rámci emailu jste klikli. Shromážděné údaje používáme k tomu, abychom mohli lépe určit vaše oblasti vašeho zájmu a vyhnout se zasílání zbytečných sdělení našim zákazníkům.

Pokud si nepřejete dostávat jakékoli další sdělení nebo chcete být vymazáni z našeho adresáře pro zasílání emailů, použijte laskavě odkaz pro odhlášení, který bude obsažen v každém elektronickém newsletteru, který od nás obdržíte.

Propagační činnost

Pokud se zúčastníte soutěže, sázky nebo jakékoliv jiné formy propagační akce, může naše společnost pro umožnění fungování těchto programů použít Osobní údaje, které jste nám poskytli.

Odkazy na externí webové stránky

Naše webová stránka může také obsahovat odkazy na další webové stránky Chevroletu nebo na webové stránky našich prodejců, autorizovaných servisů, dalších přidružených společností nebo webové stránky společenských médií. Rádi bychom vás upozornili na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, tyto stránky mají své vlastní zásady pro ochranu osobních údajů, a že nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za tyto webové stránky. Před poskytnutím svých Osobních údajů na těchto webových stránkách si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

Užití cookies

Webová stránka, zasílání vzkazů přes email, online služby, inzerce a interaktivní aplikace Chevroletu mohou využívat tzv. “cookies” a další technologie jako jsou tzv. web beacon a pixelové tagy.

“Cookie” je textový řetězec informací, které posíláme na cookie soubor prohlížeče na pevném disku vašeho počítače prostřednictvím našeho webového serveru. To umožňuje, aby si naše webová stránka zapamatovala, kdo jste a kdy bylo zřízeno spojení mezi webovým serverem a webovým prohlížečem. Hlavním účelem cookie je identifikovat uživatele a umožnit našemu webovému serveru představit vám webové stránky přizpůsobené přáním zákazníka. Díky tomu vám při návštěvě webových stránek Chevroletu bude poskytnut osobnější přístup, který lépe reaguje na individuální potřeby návštěvníka.

Chevrolet a naši partneři také využívají cookies a další technologie, aby si zapamatovali osobní informace, pokud používáte naši webovou stránku, aplikace a online služby. Může to například zahrnovat zapamatování informací, které jste nám již dříve poskytli webovou formou.

Na této webové stránce se používají dva druhy cookies:

• Dočasné (“session“) cookies“: jsou dočasné cookies, které zůstanou v souboru cookie vašeho prohlížeče, dokud neopustíte naši webovou stránku. Platnost cookie také vyprší, pokud po nějakou dobu nenavštívíte webovou stránku.

• Trvalé (“persistent“) cookies: tyto typy cookies zůstávají v cookie souboru vašeho prohlížeče mnohem delší dobu. Tato doba závisí na možnosti, kterou si zvolíte v nastaveních svého internetového prohlížeče. Trvalé cookies umožňují přenášení informací na webový server pokaždé, když někdo navštíví stránku. Trvalé cookies jsou také známé jako tzv. trackovací cookies.

Chevrolet nebude používat cookies bez vašeho souhlasu. Tento souhlas zejména zahrnuje vaše potvrzení a uznání, že (i) můžete přijímat cookies nebo obdobné nástroje; a (ii) že vaše prohlížení webu může být a bude monitorováno.

Pokud si nepřejete dostávat cookies při návštěvě webových stránek Chevroletu nebo při využívání online služeb či aplikací, uveďte to prosím prostřednictvím použití odkazu/formuláře/zaškrtnutím kolonky níže.

V případě, že použijeme jakékoli neosobní informace shromážděné prostřednictvím cookies spolu s Osobními údaji, budou tyto informace zpracovávány jako Osobní údaje po dobu, kdy zůstanou spojené, nebo po dobu, kdy je lze zpětně dohledat.

Cookies užívané třetími stranami

Chevrolet může k podávání reklamní inzerce a sledování naší marketingové komunikace kdykoli využít nezávislé inzerenty. Nezávislí inzerenti používají cookies k měření účinnosti inzerátů a zosobnění obsahu inzerce. Informace, které mohou shromažďovat nezávislí inzerenti, mohou obsahovat údaje jako geolokační údaje nebo kontaktní údaje, jako je emailová adresa.

Zásady ohledně ochrany Osobních údajů těchto nezávislých inzerentů vám poskytnou další informace o jejich používání cookies. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany Osobních údajů těmito třetími stranami, můžete navštívit webovou stránku Network Advertising Initiative (Internetová reklamní iniciativa).

Povolení a zakázání cookiess

Nastavením svého internetového prohlížeče můžete také manuálně povolit nebo zakázat režim přijímání cookies. Více informací o tom, jak upravit nastavení svého prohlížeče najdete v pokynech svého prohlížeče nebo pokud navštívíte webovou stránku About Cookies website (Informace o cookies).

Rádi bychom upozornili na to, že pokud cookies zakážete, nebudou určité vlastnosti webové stránky Chevrolet k dispozici.

Sběr a užití informací

Informace, které automaticky sbíráme a ukládáme do souborů protokolu na vašem počítači zahrnují vaši IP adresu (IP - Internetový protokol), typ prohlížeče a jazykové nastavení, operační systém, poskytovatele internetové služby a údaj o datu/čase.

Tyto informace využíváme pro efektivní správu našich webových stránek, abychom se dozvěděli více o chování návštěvníků na našich stránkách, analyzovali trendy a shromáždili demografická data o našich uživatelích jako celku. Shromážděné informace mohou být využity pro naše marketingové a reklamní služby a sdělení.

V případě, že použijeme takové neosobní informace spolu s Osobními údaji, budou tyto informace zpracovávány jako Osobní údaje po dobu, kdy zůstanou spojené nebo po dobu, kdy je lze zpětně dohledat.

Kontaktování naší společnosti s otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně našich zásad ochrany Osobních údajů nebo v případě dotazů ohledně způsobu zpracování vašich Osobních údajů nás můžete kontaktovat na naší níže uvedené emailové adrese nebo telefonním čísle. Chcete-li získat přístup ke svým Osobním údajům, nebo je chcete opravit, nebo chcete vzít zpět souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů, zašlete prosím písemné oznámení na níže uvedenou adresu.

Volejte Zákaznické informační centrum na tel. č.: 810 700 006

Své dotazy, stížnosti nebo žádosti zasílejte na: Chevrolet Europe GmbH, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark, Switzerland

Dne: 8.11.2011