Používání cookies u společnosti Chevrolet

Naším cílem je vám maximálně usnadnit nastavení našich cookies. Budeme ovšem respektovat, pokud si výchozí nastavení cookies změníte. Může se však stát, že nastavení některých cookies bude fungovat teprve poté, co bude vaše nové nastavení přijato ze strany Chevrolet CEE.

Cookies, které se na webových stránkách Chevrolet.cz používají, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči.

Jakmile budete mít předvolby cookies podle svého přání nastaveny, bude se načítání nebo zápis z naší strany omezovat pouze na ty cookies, které patří do nastavené kategorie. Nicméně na počítači stále ještě zůstanou všechny cookies, které se tam uložily na základě předchozího nastavení. K jejich odstranění můžete použít prohlížeč.

Měli byste vědět, že existuje jeden soubor cookie, díky němuž si pamatujeme, jaké předvolby jste si u cookies nastavili. Z toho vyplývá, že:

Pokud si všechny cookies z počítače odstraníte, budete si muset předvolby znovu u nás aktualizovat.

V případě, že budete pracovat na jiném počítači, s jiným profilem nebo s jiným prohlížečem, budeme od vás opět předvolby vyžadovat.

Cookies, které na stránkách Chevrolet.cz používáme, se dělí na kategorie stanovené směrnicí Mezinárodní obchodní komory.

Nezbytně nutné

Co jsou „nezbytně nutné“ cookies?

To jsou cookies, které vám umožňují pohyb na webových stránkách a používání základních funkcí jako jsou zabezpečené oblasti, nákupní košíky a online platby. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by se daly použít při marketingu, ani si nepamatují, kde jste se na internetu pohybovali.

S jejich pomocí

 • si například pamatujeme údaje, které jste zadali na objednávky, když v rámci jedné návštěvy našich webových stránek procházíte různými obrazovkami
 • si pamatujeme zboží a služby, které jste si objednali, když se dostanete na obrazovku platby
 • zjišťujeme vaši totožnost, když se na stránky Chevrolet.cz přihlásíte
 • zajišťujeme, abyste na našich webových stránkách našli potřebnou službu i v případě, že bychom naše webové stránky nějak reorganizovali

„Nezbytně nutné“ cookies NEBUDEME používat:

 • Ke sběru údajů, na jejichž základě bychom propagovali své výrobky nebo služby.
 • K zapamatování vašich předvoleb nebo uživatelského jména i po skončení vaší současné návštěvy.

Upozornění

Budete-li chtít naše webové stránky používat, váš souhlas s touto kategorií cookies se automaticky předpokládá. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod našich stránek ani ochranu vašich osobních dat.

“Nezbytně nutné” cookies společnosti Chevrolet.cz

 • BIGipServer
 • JSESSIONID

Provozní

„Provozní“ cookies shromažďují informace o tom, jak naše webové stránky používáte, např. které stránky navštěvujete, a zda jste narazili na nějaké chyby, například ve formulářích. Tyto cookies neshromažďují žádné informace, podle kterých by bylo možné zjistit vaši totožnost – všechny shromážděné údaje jsou anonymní a slouží nám pouze k tomu, abychom mohli provoz našich webových stránek optimalizovat a věděli, co naše uživatele zajímá a tímto způsobem zjistit, jak byla naše reklama efektivní.

S jejich pomocí

 • Získáváme statistické údaje o tom, jak se naše webové stránky používají.
 • Zjišťujeme efektivitu naší reklamy (Pozor! Tyto informace NEPOUŽÍVÁME k tomu, abychom vám posílali naši reklamu v případě, že navštívíte jiné stránky).
 • Poskytujeme našim partnerům informace, že jejich webové stránky navštívil také jeden z našich návštěvníků. Sem například patří údaje o zakoupeném produktu. Na základě těchto informací mohou partneři své stránky vylepšovat, ale používání těchto informací k následné reklamě mají přísně zakázáno.
 • Můžeme zachytit případné chyby a jejich odstraněním stránky zkvalitňovat.
 • Testujeme různé koncepce našich webových stránek.

„Provozní“ cookies NEBUDEME používat:

 • Ke sběru informací, na jejichž základě by vám byla posílána reklama produktů nebo služeb z jiných webových stránek.
 • K zapamatování vašich předvoleb nebo uživatelského jména i po skončení vaší současné návštěvy.
 • K tomu, aby vám z jiných webových stránek byla posílána reklama.

V některých případech nám správu některých těchto cookies zajišťují jiné firmy. Tyto firmy však mají zakázáno cookies používat za jiným účelem než je uvedeno výše.

Upozornění

To, že používáte naše webové stránky znamená, že s používáním „provozních“ cookies souhlasíte.

Při používání našich webových stránek se váš souhlas s touto kategorií cookies automaticky předpokládá. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.

“Provozní” cookies společnosti Chevrolet.cz

 • S_fid
 • s_nr1
 • S_nr2
 • s_ppv
 • s_cc
 • S_sq

Funkční

„Funkční“ cookies slouží k poskytování služeb nebo k zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při vaší návštěvě.

S jejich pomocí

 • si pamatujeme, jaké nastavení jste si zvolili, například grafický vzhled, velikost textu, předvolby a barvy
 • si pamatujeme, jestli jsme se vás již ptali, zda chcete vyplnit anketu (a nemusíme vás touto otázkou obtěžovat podruhé)
 • vám můžeme nabídnout podporu ve formě proaktivních chatovacích relací
 • zjistíte, zda jste k našim webovým stránkám přihlášeni
 • můžeme vaše údaje poskytnout našim partnerům, kteří vám pak mohou prostřednictvím našich webových stránek nabízet své služby. Údaje budou sloužit výlučně k poskytování služeb, produktů nebo funkcí, k ničemu jinému

„Funkční“ cookies nebudeme používat:

 • k posílání reklamy z jiných webových stránek

V některých případech nám správu některých těchto cookies zajišťují jiné firmy. Tyto firmy však mají zakázáno cookies používat za jiným účelem než je uvedeno výše.

Zda se tyto cookies budou používat nebo ne, záleží výlučně na vašem nastavení. Jejich vypnutím byste však mohli přijít o některé služby a podporu, kterou bychom vám mohli v opačném případě poskytovat. Není rovněž vyloučeno, že po vypnutí těchto cookies si nebudeme pamatovat, že jste konkrétní službu již odmítli.

Reklamní

„Reklamní“ cookies jsou napojeny na služby poskytované jinými firmami, například tlačítka „To se mi líbí“ a „Sdílet“. Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky.

S jejich pomocí

 • vás můžeme přepojit na sociální sítě, jako je Facebook, a na základě údajů o vaší návštěvě pak budete dostávat reklamu z jiných webových stránek
 • můžeme poskytovat údaje o vaší návštěvě reklamním agenturám, které vám pak budou zasílat reklamy, jež by vás mohly zajímat

Zda se tyto cookies budou používat, záleží pouze na vás. Jejich vypnutí však pro nás bude signálem k tomu, abychom vám přestali nabízet některé naše služby. Protože správu všech těchto cookies zajišťují jiné firmy, máte možnost - budete-li je chtít zakázat - použít nástrojů, které jsou k tomuto účelu k dispozici na webových stránkách těchto firem.

„Reklamní“ cookies jiných firem

Cookie
Host
YSC
ACDC
UDC
UIC
uid
NID
ActivityInfo2
u2
guest_id
pid
VISITOR_INFO1_LIVE

Další informace

Informace o cookies
Užitečné informace o cookies lze najít na: http://www.allaboutcookies.org
Internet Advertising Bureau
Internetový reklamní průmysl vydal příručku o behaviorální reklamě a online ochraně osobních údajů, kterou lze najít na:
http://www.youronlinechoices.eu
Mezinárodní obchodní komora Velké Británie
Informace o směrnici o cookies Mezinárodní obchodní komory Velké Británie lze najít na webových stránkách Mezinárodní obchodní komory:
http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy