Máte dotazy ohledně svého automobilu Chevrolet?

Máte zájem o koupi nového vozu?

Po ukončení životnosti odebereme váš vůz (ELV) zpět - ELV řešení Chevroletu

Když je čas říci sbohem.

Všechno jednou skončí. Jsme si jisti tím, že vám váš vůz bude sloužit po mnoho a mnoho let, ale také víme, že jednoho dne přijde okamžik rozloučení.

Chevrolet ctí své právní závazky – mimo jiné i závazek k recyklaci. Po ukončení životnosti vašeho vozu jej zdarma vezmeme zpět, čímž umožníme opětovné upotřebení až 85% vašeho starého automobilu. Zavazujeme se také odebrat modely Daewoo.

Co říká zákon?

Všichni výrobci jsou povinni dodržovat politiku ELV (vozy po ukončení životnosti). Všechny vozy, které byly poprvé registrovány po 1.7.2002 musí být odebrány zpět. Od roku 2007 bude totéž pravidlo uplatňováno na všechny vozy bez ohledu na datum registrace. Najděte svého nejbližšího prodejce Chevroletu, který se programu účastní.

Tak takhle to funguje v Chevroletu:

Dodání

Poslední vlastník vozidla ho odveze k nejbližšímu prodejci, který se účastní programu. Tam vůz zkontrolují a vydají potvrzení o zničení (Certificate of Destruction COD), které je potřebné pro odregistrování.

Předběžná úprava a odstranění znečištění

Nejdříve se odstraní baterie a jsou neutralizovány airbagy. Poté je odstraněno palivo a jiné tekutiny umožňující provoz vozu (např.brzdová kapalina, olej do motoru a převodovky, tekutiny pro klimatizaci).

Demontáž

Poté je auto rozebráno a jednotlivé komponenty se vrací do prodeje jako použité díly nebo jsou využity jako základ znovuvyrobených součástek. Pokud je to ekonomicky možné, jsou všechny ostatní komponenty recyklovány.

Skladování

Nebezpečný materiál se shromáždí a odešle do specializovaných center, kde bude obnoven nebo bezpečně zlikvidován.

Drtič

Předběžně upravené vraky se dopraví do drtiče, který vůz s ukončenou životností rozdělí na části, které dále určí k recyklaci nebo obnově.

Technologie po drtiči (PST–Post-Shredder Technology)

Roztříděný materiál je zpracováván za použití rozličných technologií (magnet, vířivý proud, flotace), které extrahují materiál vhodný k dalšímu použití jako hodnotná druhotná surovina.

Recyklace/Obnova/Skládka

Zlomky materiálu z drtiče a z PST budou buď recyklovány (např. jako náhrada za uhlí ve vysokých pecích, odvodňovací prostředky v zařízeních na úpravu odpadních vod) nebo obnoveny v cementovém průmyslu. Toto zpracování umožňuje využít až 85% vozu a drasticky snižuje množství odpadu určeného na skládku.

Design přizpůsobený recyklovatelnosti

Designérská strategie Chevrolet zaměřená na recyklovatelnost je významným prvkem naší produktové zodpovědnosti.